Renkema en Partners
Renkema Mediation
 
 Home
 
 
Welkom >
 
 Mediation: Conflicten
 
 Mediation: Procedure
 
 Mediation: Kosten
 
 Over de Mediator
 
 Over Supervisie
 
 Over Coaching
 
  Contact
 
 
 Credits
 
Welkom op de website van Renkema Mediation !  
 
 
Mediation in plaats van rechtspraak ? 
 
Naarmate de samenleving gecompliceerder wordt nemen de kansen op conflicten toe. Eén van de mogelijkheden om conflicten op te lossen is een juridische procedure, waarbij het gaat om je 'recht' te halen.
Meestal is dat een kostbare, langdurige weg. De uitkomst hiervan is -veelal- voor één van de partijen onbevredigend.
 
Er is een alternatief om conflicten op te lossen: mediation. Mediation is een vorm van conflictbemiddeling, waarbij een onafhankelijke bemiddelaar -de mediator- partijen ondersteunt in het oplossen van hun conflicten.
 
Mediation is geschikt voor iedereen die een conflict heeft of in een conflict dreigt te geraken.
 

Waarom kiest u voor Mediation ?

  • u zoekt of wilt een snelle oplossing in beider belang: u maakt goed gebruik van schaarse managementtijd
  • u heeft belang bij het voortbestaan van de relatie met de andere partij: u wilt geen onnodige beschadiging van de relatie
  • een gerechtelijke procedure biedt geen echte oplossing:
    een gezamenlijke oplossing leidt tot win-win resultaat
  • u blijft zelf verantwoordelijk voor de oplossing: partijen hebben een actieve rol. Er is alle ruimte voor creatieve oplossingen.
  • escalatie kan voorkomen worden.
  • vertrouwelijkheid is uitgangspunt.
  • er is sprake van maatwerk.