historie
 kerken - churches
Samen op Weg-Gemeente Creil/Espel.
Protestant Church Creil/Espel    
- English translation by Julie Boot -

nl Wie zijn wij ?
Vanuit onze verbondenheid met Christus, willen wij kerk zijn voor ons dorp.
Een open gemeenschap, waar iedereen welkom is.
Een plaats om na te denken over de zin van het leven.
Een plaats om op zoek te gaan naar God.
Een plaats om tot rust te komen, in deze gehaaste samenleving.
Een oase in de woestijn van het leven.
En wij geloven dat je de echte rust in Christus vindt.
Een plaats om samen te groeien in geloof.
Een ruimte waar je een plekje vindt, bij God en bij elkaar.

ENG Who are we?
Based on our committment to Christ, we would like to be a church for our village.
An open church community, where everyone is welcome.
A place to think about the purpose of life.
A place to look for God.
A place to unwind and find rest in this fast-paced society.
An oasis in the wilderness of life.
And we believe that true peace is found in Christ.
A place to grow in faith together. A space to discover your place in relationship to God and each other.

nl Voorzitter van de kerkenraad:
Tineke bij de Vaate, Klutenpad 10, 8312 PJ Creil 0527-274298
Email: jtbijdevaate@hotmail.com

ENG Chairman of the Church Council
Tineke bij de Vaate, Klutenpad 10, 8312 PJ Creil 0527-274298
Email: jtbijdevaate@hotmail.com

nl Predikant:
Ds. Wim Kok, Graaf Florislaan 20, Creil, tel 0527-274355.

ENG Minister:
Ds. Wm Kok, Graaf Florislaan 20, Creil, tel: 0527-274355

Click to enlarge... Click to enlarge... Click to enlarge... Click to enlarge... Click to enlarge...

nl Kerkdiensten:
In beide dorpen is een kerkgebouw.
In Espel is dit kerkcentrum 'Una Sancta', hoek Keggehof/Westerrand.

ENG Church Services:
There is a churchbuilding in each village. In Espel the church, Una Sancta, is found at the corner of Keggehof and Westerrand.

nl De aanvangstijden van de kerkdiensten wisselen in januari, mei en september: 9.15 uur of 10.45 uur. U vindt de details in ons contactblad 'Samen' en in de rubriek 'predikbeurten' van het huis-aan-huis-blad 'de Noordoostpolder'. Als u Samen wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met: g.raap1@kpnplanet.nl

ENG The starting times of the church services change in January, May and Septembre: 9:15 or 10:45. More details can be found in our church newsletter ‘Samen’ or in the ‘predikbeurten’ section of the local paper ‘de Noordoostpolder’.If you would like to receive Samen, you can contact: g.raap1@kpnplanet.nl

nl Gesprek.
Soms wil je weleens praten.......
Vaak kun je dingen bespreken met vrienden. Maar soms is er niemand of betreft het dingen die je liever bespreekt met iemand met een beroepsgeheim.
Dat hoeven niet eens heel 'zware' dingen te zijn. Maar toch.... Of je wilt praten over geloofs- en levensvragen. Dan kun je ook denken aan een predikant.
Als predikant wil ik er zijn voor het hele dorp.
Ds. Wim Kok, tel 0527-274355.

ENG Talk.
Sometimes you want to talk.............
Often you can discuss things with friends. Sometimes there’s nobody around or you would rather discuss things with someone with an oath of confidentiality.
This doesn’t mean only extremely serious matters. And yet......Maybe you would like to talk about questions concerning faith and life. Then you could consider talking to a minister.
As minister, I would like to be there for all of you in Espel and Creil.
Ds Wm Kok, tel. 0527-274355

nl Kringwerk.
Via de kerkdiensten krijg je niet snel contacten.
Het kringwerk biedt de gelegenheid een groep mensen wat beter te leren kennen. Daar kom je met elkaar in gesprek over de dingen van het leven en over het geloof, vanuit de Bron : Jezus Christus.
Er zijn verschillende mogelijkheden.
Contactpersoon: Geke Loosman, tel. 0527-274405

ENG Groups.
It is diifficult to get acquainted with fellow churchgoers in the church services.
By participating in a group activity you have the chance get to know a circle of people better. There you can discuss life and faith, through the Source: Jesus Christ.
There are various possibilites.
Person to contact: Geke Loosman, tel. 0527-274405

nl Jeugdwerk.
Ook voor kinderen en jongeren hebben we meerdere activiteiten. Het is er gezellig en het gaat ergens over ! Jullie zijn er van harte welkom !
Verdere informatie:
Contact persoon Espel: Kitty Hogeveen, 271145
Email: kitty.bart@hetnet.nl

ENG Youth.
We also have various activities for children and youth. These activities are social and they’re meaningful! You are very welcome !
For more information:
Person to contact in Espel: Kitty Hogeveen, 271145
Email: kitty.bart@hetnet.nl

nl Kerkblad.
Wilt u ons kerkblad ontvangen, dan kunt u dat opgeven bij dhr. Raap te
Espel. Tel. 0527-271242.
Email: g.raap1@kpnplanet.nl

ENG Church Newsletter.
If you would like to recieve the church newsletter which is in Dutch, you can call Mr. Raap in Espel. Tel.: 0527-271242
Email: g.raap1@kpnplanet.nl

   e a l z e   n a m m e n   -   g r a p h i c   d e s i g n   To the top of this page...
home | nieuws | agenda's | espel | historie | rondleiding
fotoreportages | onderwijs | recreatie | verenigingen | kerken
bedrijven | dorpskrant | dorpsbelangen | mfc | gastenboek | contact