.:::: Pagina wordt geladen, een momentje ::::
Naar Facebook
historie
Multi Functioneel Centrum 't Mozaiek

afvalkalender
Erfgoed Flevoland

Mededelingen

 

Welkom op Espel Online !!

CLICK  en   SPING !!!   naar laatste 5 items....

Familieberichten

>>  Familieberichten opgeven

De rubriek FAMILIEBERICHTEN is bedoeld voor geboorte, huwelijk, jubileum of overlijden.
 
Uw berichten kunt u via de contact-pagina doorgeven aan Kitty.

To the top op this page...

25-05-2018    Belevingsvlucht Lelystad Airport over Espel

door: Dorpsbelang

Tijdens de belevingsvlucht van de vliegroutes voor Lelystad Airport op woensdag 30 mei komt een Boeing 737 van Transavia zes keer over het vliegveld en zeven keer over Noordoostpolder. Dat blijkt uit de routes die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft gepubliceerd.

Wat is de belevingsvlucht?
De belevingsvlucht is bedoeld om bewoners onder de vertrek- en aanvliegroutes van Lelystad Airport een indruk te geven hoe de passage van een vliegtuig is. Dan gaat het vooral om het geluidsniveau van een overvliegend toestel op gemiddeld 1.800 meter. Op elf punten onder de route wordt het geluid gemeten.

Espel
Tussen 18.16 en 19.11 uur komt de belevingsvlucht over Espel. Deze tijd is indicatief en kan dus afwijken. De belevingsvlucht duurt in principe tot 20.30 uur, maar er is een uur extra uitgetrokken voor het geval er meer tijd nodig is.
De vlucht is ook onder voorbehoud van het weer. Pas woensdagochtend wordt besloten of zij doorgaat.

Waar kunnen mensen hun reactie kwijt?
Het ministerie heeft de website www.belevingsvlucht.nl gemaakt, waarop tot 31 mei om 12.00 uur ervaringen en reacties kunnen worden geplaatst. Het ministerie benadrukt dat de vlucht niet is bedoeld om het besluit over Lelystad Airport te herzien.
To the top op this page...

23-05-2018    MFS Espel van bovenaf

door: redactie, foto Hilco Heimans

Dinsdagavond werd dit mooie plaatje gemaakt door Hilco Heimans vanuit de kraan, de lampen werden opnieuw afgesteld ivm nieuwbouw mfs

To the top op this page...

18-05-2018    Het boerderijenboek “Espel”

door: Thea Menting

Het boerderijenboek van Espel ligt inmiddels bij de drukkerij. Binnenkort ontvangen wij de proefdruk. Deze lezen we zeer kritisch na op eventuele fouten en ook bekijken we de plaatsing van de foto’s goed. Wij zijn erg benieuwd naar het totaalresultaat! Over de presentatie van het boerderijenboek, die later in het jaar wordt gehouden, informeren wij u te zijner tijd.

Mocht u nog recente informatie hebben over verhuizing, geboorte, overlijden enz., dan kunt u dit nog aan mij doorgeven. Ik geef deze wijzigingen door aan de drukker.

Voor de laatste keer vindt u het bestelformulier voor de boerderijenboeken in de dorpskrant. Het formulier kunt u mailen of bij de dorpscoördinator in de brievenbus doen (Sportstraat 4). U kunt de bestelling ook plaatsen via de website.
U kunt de boeken nog bestellen tot 15 juli 2018!

Ik krijg regelmatig de vraag of er boeken besteld zijn door een bepaalde familie. Heeft u twijfel over een bestelling via het bestelformulier, dan kunt u mij een mail sturen (thea@bloembollenbedrijfmenting.nl). Alles wat via een bestelformulier bij mij is ingeleverd, heb ik opgeslagen. Ik heb echter geen inzage in bestellingen via de website van Boerderijenboeken Noordoostpolder. U kunt bij twijfel in dat geval een mail sturen naar pr@boerderijenboeknoordoostpolder.nl.

De prijs van één boek is € 15. De gehele serie van 11 boerderijenboeken Noordoostpolder wordt in cassettevorm uitgegeven en kost slechts € 150.
Let op!!!! Het boerderijenboek is een eenmalige uitgave!


Met vriendelijke groet, ook namens Jan Noot,
Thea Menting
Dorpscoördinator Boerderijenboek Espel

To the top op this page...

18-05-2018    BUURTHAP

door: Reinie Osinga

Sociale samenhang in Espel vergroten en eenzaamheid van bewoners voorkomen. Plezierig tafelen schept een onderlinge band en brengt uiteenlopende karakters dichter bij elkaar.

Jong en oud, alle dorpsbewoners zijn van harte welkom bij de BUURTHAP

Elke 1e woensdag van de maand is er voor alle dorpsbewoners gelegenheid om gezamenlijk te eten.

Waar : De Ducdalf
Wanneer : Elke 1e Woensdag van de Maand
( 6 juni, 4 juli, 10 augustus, 5 september en 3 oktober )
Tijd : 12.00 uur .
Voor wie : Iedereen mag gezellig aanschuiven .
Kosten : €5,00 per persoon (excl. drankjes )

Geef u alleen of samen op, dit kan via de mail of per telefoon bij :
Reinie Osinga: 0527-271681
Mineke van der Velde: 0527-271669

De Ducdalf stelt de kookstudio beschikbaar voor de vrijwilligers welke om toerbeurt koken. En uiteraard ook aanschuiven bij het diner.

Wilt u producten doneren ?
Ook dat kunt u doorgeven aan de contactpersonen en wordt zeer op prijs gesteld.
To the top op this page...

18-05-2018    OPROEP! VRIJWILLIGERS VOOR SCHOONMAAK MFS

door: Jos Bus

Beste dorpsbewoners,

De veiling van 13 mei was het startsein voor de realisatie van de nieuwe portaccommodatie het MFS. Nu bijna een jaar later is er een hoop gebeurd en wordt tijdens het dorpsfeest het gebouw officieel geopend!

Bij dit project komt er veel kijken en zo ook veel stof en troep, daarom zijn wij op zoek naar een groep enthousiaste vrijwilligers om het nieuwe gebouw een grondige schoonmaak te geven.

Vanaf dinsdag 22 mei kan er schoongemaakt worden! Mocht je tijd hebben om te helpen voor een dagdeel of het liefst meerdere dagdelen, meld je dan aan bij Herman Poland via mail of via zijn mobiele nummer 06-27256626.

Alle hulp is welkom!

Namens de bouwcommissie MFS

To the top op this page...

09-05-2018    Tien jaar Galerie De Paardenstal

door: Bob en Ada Burg

Galerie de Paardenstal viert in 2018 haar 10 jarig bestaan met vier jubileum exposities. Een aantal kunstenaars die de afgelopen tien jaar bij Galerie de Paardenstal hebben geëxposeerd zullen hun nieuwe werk tonen. Ook zal er in de galerie en de beeldentuin weer kunst te zien zijn van kunstenaars die voor de eerste keer bij Galerie de Paardenstal exposeren.

De tweede expositie met de titel “Aarde” is van 10 mei t/m 5 augustus met schilderijen en beelden van Jenny Verplanke, schilderijen van Ini Gerink en beelden in brons en keramiek van Hanneke van den Bergh.
De feestelijke opening, in aanwezigheid van kunstenaars is op zondagmiddag 13 mei van 13.30 – 17.00 uur. De muzikale omlijsting zal worden verzorgd door Milaike van Otterloo op viool.

Jenny Verplanke
Jenny woont en werkt in het Belgische Houtave en is afgestudeerd aan de Academie in Brugge en zij schildert gedreven door emotie. Haar stijl is het beste te omschrijven als lyrisch abstract en zij maakt gebruik van allerlei materie die ze in- en op de verf aanbrengt en waarmee ze wil uitdrukken wat haar bezig houdt. Dit zijn vooral de ervaringen van vele jaren reizen door allerlei landen waar ze werkt met getraumatiseerde kinderen via de Stichting “Art for All”. Ze schildert in sobere aardse kleuren met hier en daar een felgekleurde toets. Ook maakt ze beelden in brons en mixed media. Het zijn menselijke figuren die net als haar schilderijen een diepe emotie weerspiegelen. Alle onnodige details zijn weggelaten en het is de lichaamstaal die het verhaal vertelt wat Jenny ons wil meegeven.
Ini Gerink
Ini woont en werkt in het Twentse Diepenheim. In haar schilderijen staat de mens centraal. De informatie over de omgeving is tot het noodzakelijke beperkt. Haar werk is vaak gelaagd met doorwerkte delen bestaande uit dunne verflagen in een beperkt kleurenpalet en met zichtbare houtskool lijnen. Sinds 2013 schildert Ini ook regelmatig op oude dekzeilen en tentdoek. Foto’s liggen vaak ten grondslag aan het geschilderde maar zijn geen letterlijke verwerking van de beelden. Zij schildert o.a. vrouwportretten en een serie “mankracht “ van mannen die met de schop aan de ontginning van de polder werken.
Hanneke van den Bergh
Hanneke woont en werkt in Wageningen en is afgestudeerd aan de Academie voor Beeldende vorming in Amersfoort en de academie voor Beeldende Kunsten in Arnhem. Zij maakt beelden in keramiek en brons en deze hebben de mens als inspiratiebron. Het zijn vaak figuren die geïnspireerd zijn op de Noorse en Griekse mythologie. Het gaat bij haar beelden om leven, kwetsbaarheid, beperkingen en gebondenheid. Hanneke beheerst ook zelf de kunst van het brons gieten. In de galerie wordt vooral haar keramische werk getoond en in de beeldentuin staan een aantal bronzen beelden van haar hand.Galerie de Paardenstal is te vinden aan de Noordermiddenweg 2-1 in Espel
Openingstijden: donderdag t/m zaterdag en de 1e, 3e en 5e zondag van de maand van 13.30 - 17.00 uur

Voor verdere info zie www.galeriedepaardenstal.nl en Facebook
To the top op this page...

09-05-2018    Gemeente stelt beleid zonneweides op

door: Gemeente Noordoostpolder

Gemeente Noordoostpolder ziet zonneweides als een kansrijke ontwikkeling om haar duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken. Locaties hiervoor worden onder voorwaarden vastgesteld.

De gemeente heeft de afgelopen tijd met veel initiatiefnemers gesproken die kansen zien voor zonneweides. Ze wil echter voorkomen dat overal verspreid in het landelijk gebied zonneweides komen. Dit past volgens haar niet bij het grootschalige open karakter van Noordoostpolder. Daarom gaat de gemeente gebieden aanwijzen waar zonneweides goed landschappelijk zijn in te passen.

Zonnevelden langs de dijk, in glastuinbouwgebied en bij dorpen
Het gaat dan bijvoorbeeld om het gebied langs de IJsselmeerdijken en de glastuinbouwgebieden Luttelgeest-Marknesse en Ens. Verder onderzoekt de gemeente de mogelijkheden voor kleine zonnevelden bij dorpen. Ook het bodemdalingsgebied ten zuiden van Emmeloord wordt nader onderzocht op de inpasbaarheid van zonneweides. Daarbuiten staat de gemeente de ontwikkeling van zonneweides niet toe.

Criteria waaraan zonneweides moeten voldoen
Deze criteria gaan bijvoorbeeld over landschappelijke kwaliteiten, de mogelijkheden om te participeren en de wijze waarop omwonenden zijn betrokken (draagvlak). De gemeentelijke criteria vormen ook een uitwerking van de provinciale Structuurvisie Zon.

Planning provincie en gemeente
De komende maanden werkt de gemeente dit beleid verder uit en herziet de structuurvisie Noordoostpolder 2025 op dit onderdeel . Het wordt voorgelegd aan de raadscommissie woonomgeving en doorloopt een inspraakprocedure. Naar verwachting kan de gemeenteraad in het najaar het beleid vaststellen.

Ook Provincie Flevoland ziet toe op de ruimtelijke kwaliteit en andere omgevingsaspecten in het landelijk gebied. In samenwerking met de Flevolandse gemeenten is de provinciale Structuurvisie Zon opgesteld. Deze ligt momenteel ter inzage. Binnenkort organiseert de provincie hierover informatiebijeenkomsten, waarin ze het beleid nader toelicht.
To the top op this page...

07-05-2018    Buurthap

door: Reinie Osinga

25 buurtbewoners hebben afgelopen week genoten van een heerlijk 3 gangen menu
voorbereid door 5 vrijwilligers samen met Edwin van de Ducdalf

Elke 1e woensdag van de maand is er voor iedereen gelegenheid om gezamenlijk
met elkaar te eten in de Ducdalf.To the top op this page...

03-05-2018    Zomeravondloop Espel 2018

door: Pieter Maas

Zomeravondloop Espel zal dit jaar plaatsvinden op woensdag 13 juni om 19.00 uur

Afstand: 2½, 5, 7½ en 10 km
De loop telt mee voor de dorpencompetitie
Kleed- en douchegelegenheid bij de voetbalvereniging Espel

Inschrijving vanaf 18.00 uur bij party-bowlinghouse de Ducdalf
Inschrijfgeld € 3,00 (basisschoolleerlingen gratis)

Iedere deelnemer ontvangt een bosje pioenrozen.
Basisschoolleerlingen krijgen een medaille.

Organisatie:
Pieter Maas (06 131 99 890)
Hans Hendrickx (06 104 77 116)
www.avnop.nl
To the top op this page...

Gastenboek     Laatste 5 items

Voor alle items bezoek het >>  Gastenboek

26-04-2018     Ineke Ellen   IP logged

Espel - Flevoland - Nederland

Email: geen e-mail opgegeven

Website: geen website opgegeven

Wie heeft er een beamer te leen? Ik wil graag een tekening vergroten ( van 20 cm naar 100 cm) en ik heb begrepen dat dit moet lukken met een beamer, of heeft iemand een ander idee?

Met vriendelijke groet,
Ineke Ellen

Als je wilt reageren dan kan dat >>  via het gastenboek

01-12-2017     Slootman   IP logged

Espel - Flevoland - Nederland

Email: geen e-mail opgegeven

Website: geen website opgegeven

In de dorpskrant van december wordt de
aankondiging gedaan van een chicane bij de
inrit van de nieuwbouw. Dit valt in de lijn van de
destijds aangelegde drempels in de
Espelerringweg en de langer geleden
aangelegde drempels in de keggehof met
chicane.

Al deze incompetente ingrepen van de
gemeente Noordoostpolder op aangeven van
huilburgers uit ons eigen dorp komen enkel op
het bordje van de landbouw terecht. Auto's
kunnen zonder probleem snelheid handhaven,
en trekkers worden soms zelfs op die plekken
ingehaald door auto's die op die plekken wel
gas kunnen houden. Ondertussen heeft de
boerenstand meer onderhoud, langere reistijd,
hoger brandstofverbruik en meer rugklachten
van trekkerchauffeurs te verduren.

Nog meer van deze verkeersmaatregelen word
gezien als boertje pesten en zal niet zonder
gevolgen zijn. Wel de lusten, niet de lasten?
Dorpsbelang gebruik je verstand, en niet je
politieke kleur. We moeten nog langer door één
deur.

Met de hartelijke groeten,

Als je wilt reageren dan kan dat >>  via het gastenboek

01-08-2017     Wim de Dobbelaar   IP logged

Espel - Flevoland - Nederland

Email: geen e-mail opgegeven

Website: geen website opgegeven

Kerkklok

De tijd is een mooi gegeven, maar wat het
wat lastig maakt is een kerkklok die niet
klopt...

Daarom een vraagje: Waarom staat de klok
van de kerk nog steeds verkeerd qua
uren?
En wie o wie kan en wil dit aanpassen...

Met vriendelijke groet,
Wim

Als je wilt reageren dan kan dat >>  via het gastenboek

10-07-2017     Jacob maarten Kramer   IP logged

Espel - Flevoland - Nederland

Email: Jacobmaarten@hotmail.com

Website: geen website opgegeven

Nu in de verkoop westerrand 10 espel!! Mooi
huis helemaal af!! Vraagprijs 159.000 voor
meer info hmg emmeloord

Als je wilt reageren dan kan dat >>  via het gastenboek

04-06-2017     Susanna Noeverman   IP logged

Espel - Flevoland - Nederland

Email: ajnoeverman@hetnet.nl

Website: geen website opgegeven

Wij hebben langs de buitenwegen een wit
knuffeldoek met een konijnenkop gevonden.
Wordt deze gemist, dan mag je hem ophalen
op Ankerpad 6d

Als je wilt reageren dan kan dat >>  via het gastenboek

To the top op this page...
  e a l z e  n a m m e n  -  g r a p h i c  d e s i g n   
home | nieuws | agenda's | espel | historie | rondleiding
fotoreportages | onderwijs | recreatie | verenigingen | kerken
bedrijven | dorpskrant | dorpsbelangen | mfc | gastenboek | contact
    wanna go there ??