.:::: Pagina wordt geladen, een momentje ::::
Naar Facebook
historie
Multi Functioneel Centrum 't Mozaiek

afvalkalender
Erfgoed Flevoland

Mededelingen

 

Welkom op Espel Online !!

dorpskrant
Dorpskrant Online
Download of open de dorpskrant van 03-04-05 2020 (pdf 8,7 Mb)

CLICK  en   SPING !!!   naar laatste 5 items....

Familieberichten

>>  Familieberichten opgeven

De rubriek FAMILIEBERICHTEN is bedoeld voor geboorte, huwelijk, jubileum of overlijden.
 
Uw berichten kunt u via de contact-pagina doorgeven aan Kitty.

To the top op this page...

24-03-2020    “BUURTHAP” ESPEL

door: Reinie Osinga en Mineke v.d. VeldeWoensdag 1 april geen Buurthap in de Ducdalf

BUURTHAP MAALTIJD BEZORGEN WIJ BIJ U THUIS

Voor een grote groep oudere kwetsbare dorpsgenoten welke nu weinig of geen bezoek ontvangen Of… als je het gevoel hebt enigszins opgesloten te zitten door de impact van het Corona-virus;

KOMEN WIJ GRAAG OP VERANTWOORDE WIJZE DE MAALTIJD BIJ U THUIS BEZORGEN

In overleg met Edwin v/d Velde worden de gezonde voorraden gedoneerd door de Ducdalf. De toetjes worden gedoneerd door Timon en Klaas Paulus van de ATTENT dorpswinkel.
De thuisbezorgde maaltijd kan op deze manier gratis worden geleverd.
Er hoeft dus ook geen geldwisseling plaats te vinden.
Het menu is net als andere keren ook nu weer een verrassing.

Op deze manier hopen wij iets te kunnen betekenen voor dorpsgenoten welke wel even een hart onder de riem kunnen gebruiken.

Schroom niet als u denkt ik ben nog nooit bij de Buurthap geweest. Ook voor u is dit een onbegrijpelijke en misschien wel beetje eenzame tijd.

Wij staan graag voor u klaar
U hoeft zich alleen maar aan te melden:

Mineke v/d Velde tel: 271669
Reinie Osinga tel: 271681 / mail
To the top op this page...

23-03-2020    BUURTHAP thuis

door: Reinie Osinga en Mineke v.d. Velde

Zoals u allicht begrijpt, zal de BUURTHAP in de Ducdalf WOENSDAG 1 APRIL NIET DOORGAAN

Toch willen wij iets betekenen voor een grote groep oudere kwetsbare dorpsgenoten welke nu weinig of geen bezoek ontvangen. Of… als je het gevoel hebt enigszins opgesloten
te zitten door de impact van het Corona-virus.

We hebben gemeend in samenwerking met de Ducdalf voor deze mensen een
maaltijd te bereiden op woensdag 1 april. Deze maaltijd zullen wij op verantwoorde wijze bij u langs komen brengen.
Dit geldt ook voor deze groep dorpsgenoten welke de BUURTHAP niet eerder
hebben bezocht.
Op deze manier hopen wij iets te kunnen betekenen voor dorpsgenoten welke wel even een hart onder riem kunnen gebruiken deze komende tijd.

Wilt u dat er woensdag 1 april voor u wordt gekookt en dat we dit bij u langs komen brengen ?

Wij doen dit met plezier. Graag doorgeven aan:
Mineke v/d Velde tel: 271669
Reinie Osinga tel: 271681
Of via mail
To the top op this page...

21-03-2020    Corona: Wil jij iets doen? Carrefour bemiddelt

door: Carrefour

Wil jij iets voor een ander betekenen?

Voor de deur van Carrefour aan het Harmen Visserplein 6 staat een standaard met kaartjes waarmee jij je hulp aan een ander aan kunt bieden. Je kunt ze tijdens kantoortijden ophalen.Wil je het op je mail? Bel dan naar Carrefour (0527) 63 00 00. Of download het kaartje hieronder

To the top op this page...

21-03-2020    Mantelzorger zorg goed voor jezelf!

door: Carrefour

Door de oproep van het kabinet: ‘Beperk je bezoek aan oudere en kwetsbare mensen’ is het mogelijk dat je het als mantelzorger extra druk krijgt.

Heb je een klankbord nodig hoe hier in jouw situatie mee om te gaan, bijvoorbeeld nu de dagopvang komt te vervallen?
Heb je hulp nodig bij praktische zaken, bijvoorbeeld hulp bij het doen van boodschappen? Of heb je andere vragen?

Als mantelzorgconsulenten van het Steunpunt Mantelzorg staan we van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 en 16:00 uur voor je klaar om met je mee te denken en je een luisterend oor te bieden.
We zijn telefonisch bereikbaar via het algemene nummer van Carrefour: 0527 63 00 00
To the top op this page...

03-03-2020    Jaarvergadering Dorpsbelang Espel 2020

door: Carla de Raat; foto's Chantal van Breugel

Vrijdag 28 februari hield Dorpsbelang Espel haar jaarvergadering in MFC ’t Mozaïek. Er was politieke vertegenwoordiging aanwezig van veel partijen (VVD, CDA, CU, PU, Groen Links, SGP). Verder was er een welkom voor vertegenwoordigers van buurdorpen Creil en Tollebeek, Carrefour, Mercatus, Klaas Jan Loosman en Henk Bakker van IGW, wijkagent Marcel Spielhagen en natuurlijk vele dorpsbewoners.

Dorpsvoorzitter Roy Metsemakers blikte terug op 2019: de nieuwe en inmiddels afgetreden burgemeester Harald Bouman kwam op bezoek; er vond goed overleg plaats met de gemeente over de huisvesting van arbeidsmigranten; de dorpsschouw vond plaats en veel zaken uit het dorpsontwikkelingsplan werden gerealiseerd. Uit de dorpsschouw bleek het aangezicht van Espel sterk verbeterd. Dit is onder andere het gevolg van het goedwerkende Meldpunt Openbare Ruimte (MOR) van de gemeente en natuurlijk de noeste arbeid van de Groenbrigade Espel.

Naast de jaarlijkse festiviteiten vond ook Espel Live plaats, een muziekevenement dat spetterend en knetterend verliep. Mieneke van der Velde en Wilma Felsheim werden gehuldigd voor 25 jaar actief lid van de Zonnebloem en het Jeugdhonk werd nieuw leven ingeblazen door Karin Jol en Hester Stevens. Tijdens de nieuwjaarsreceptie werd Martien Maas uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar.

In 2019 was er sprake van meerdere bouwactiviteiten, waaronder in de Bredehof in opdracht van Mercatus. Daar zijn twee nieuwbouw woonblokken gerealiseerd. Het komende jaar zullen de bouwactiviteiten doorgaan. Er wordt gestart met de nieuwbouw Espel West 2a, waarvoor 3 maart een informatiebijeenkomst met loting plaatsvindt. Ook de inbreidingsplannen voor de locatie De Kaghe worden verder uitgewerkt. Verder zal in 2020 het Polderpad worden gerealiseerd, wordt de Espelerringweg (mei/juni) volledig opgeknapt en zal de rotonde een nieuw aangezicht krijgen.

Vervolgens werden een aantal dorpsinitiatieven toegelicht. Zo vertelde de feestcommissie over hun plannen voor het aankomend jaar. Tijdens het dorpsfeest (4 t/m 7 juni) wordt het thema voor het lustrum in 2021 bekend gemaakt. Ook heeft de feestcommissie twee enthousiaste nieuwe leden gevonden: Caroline Maas en Mark Staal.

Tweede initiatief was het bijna vier kilometer (3750 meter) lange Polderpad. Projectleider Jacob ten Buur lichtte de stand van zaken toe, liet zien hoe het pad zal lopen en presenteerde enkele beelden van de verschillende elementen die op het pad te zien en te beleven zijn. De realisatie van het pad start medio mei, eind september moet het gereed zijn en begin oktober is de feestelijke opening.

Derde spreker was Reinie Osinga die enthousiast vertelde over de buurthap. Iedere eerste woensdag van de maand genieten zo’n 40/50 personen van een heerlijke maaltijd, die wordt klaargemaakt door vrijwilligers in de Ducdalf. Met name de groente wordt vaak geschonken door boeren en ondernemers uit Espel. Zo worden de kosten laag gehouden en kan men voor € 6 per persoon aanschuiven. Reinie benadrukte dat alle dorpelingen welkom zijn bij de buurthap. Ondertussen gingen schalen met heerlijke hapjes rond, klaargemaakt door de vrijwilligers van de buurthap.

Daarna werd het woord gegeven aan Atalja Visser van Carrefour. Zij vertelde over haar werk en riep mensen op zich bij haar te melden als men een leuk idee heeft om de leefbaarheid in het dorp te stimuleren. De buurthap is hier een prachtig voorbeeld van.

Als laatste sprak Gea Kramer van MFC ’t Mozaïek. Zij gaf aan dat per 1 maart de zaal-reserveringen digitaal worden verwerkt via de website en gaf hiervan een demonstratie. Daarop werd Tjitske Straatsma bedankt met een mooie bos bloemen en een verwenbon voor haar jarenlange beheer van de agenda van de zalen in het MFC.De vergadering vervolgde met de verplichte onderwerpen financiële verantwoording, controle kascommissie en de bestuursverkiezing. Lid Renske Bos was aftredend en herkiesbaar, wat onder applaus werd goedgekeurd door de aanwezigen. Secretaris Jeroen van den Burg trad af. Hij werd bedankt voor zijn geweldige inzet, met name bij de digitaliseringsslag van de werkwijze van het dorpsbelang. Uiteraard hoorde daar een mooie bos bloemen en cadeau bij.In de rondvraag dit keer één vraag met meerdere aspecten. In het uitbreidingsplan van de nieuwbouw 2a in Espel West zijn vrijstaande woningen, twee-onder-één-kap woningen en rijtjeshuizen opgenomen. De rijtjeshuizen worden aangeboden aan projectontwikkelaars. De vraag is met name voor de politieke vertegenwoordiging: is het mogelijk om hier coöperatief te bouwen, zodat meer betaalbare woningen worden gerealiseerd? Aanvullende vraag hierbij: is het mogelijk dat aan koop van een woning ook een woonplicht wordt toegevoegd. Een derde overweging: er moet gasloos gebouwd worden. In de toekomst zal waarschijnlijk blijken dat dit niet meer opportuun is met het oog op de waterstofontwikkelingen.

Dinsdag 3 maart vindt een informatiebijeenkomst plaats over deze nieuwbouwplannen. Bovenstaande overwegingen zullen dan ook aan de orde worden gesteld.
Na de vergadering bleven veel aanwezigen gezellig napraten onder het genot van een hapje en een drankje.
To the top op this page...

Gastenboek     Laatste 5 items

Voor alle items bezoek het >>  Gastenboek

29-06-2018     piet blok   IP logged

espel - NOP - nl

Email: pietmarryblok@hetnet.nl

Website: geen website opgegeven

wie o wie zet eindelijk eens de toren klok
goed,slag op uren 5 min eerder wijzers
op3 platen gelijk ,lampen wijzers branden
op bepaalde uren niet;gr;piet

Als je wilt reageren dan kan dat >>  via het gastenboek

26-04-2018     Ineke Ellen   IP logged

Espel - Flevoland - Nederland

Email: geen e-mail opgegeven

Website: geen website opgegeven

Wie heeft er een beamer te leen? Ik wil graag een tekening vergroten ( van 20 cm naar 100 cm) en ik heb begrepen dat dit moet lukken met een beamer, of heeft iemand een ander idee?

Met vriendelijke groet,
Ineke Ellen

Als je wilt reageren dan kan dat >>  via het gastenboek

01-12-2017     Slootman   IP logged

Espel - Flevoland - Nederland

Email: geen e-mail opgegeven

Website: geen website opgegeven

In de dorpskrant van december wordt de
aankondiging gedaan van een chicane bij de
inrit van de nieuwbouw. Dit valt in de lijn van de
destijds aangelegde drempels in de
Espelerringweg en de langer geleden
aangelegde drempels in de keggehof met
chicane.

Al deze incompetente ingrepen van de
gemeente Noordoostpolder op aangeven van
huilburgers uit ons eigen dorp komen enkel op
het bordje van de landbouw terecht. Auto's
kunnen zonder probleem snelheid handhaven,
en trekkers worden soms zelfs op die plekken
ingehaald door auto's die op die plekken wel
gas kunnen houden. Ondertussen heeft de
boerenstand meer onderhoud, langere reistijd,
hoger brandstofverbruik en meer rugklachten
van trekkerchauffeurs te verduren.

Nog meer van deze verkeersmaatregelen word
gezien als boertje pesten en zal niet zonder
gevolgen zijn. Wel de lusten, niet de lasten?
Dorpsbelang gebruik je verstand, en niet je
politieke kleur. We moeten nog langer door één
deur.

Met de hartelijke groeten,

Als je wilt reageren dan kan dat >>  via het gastenboek

01-08-2017     Wim de Dobbelaar   IP logged

Espel - Flevoland - Nederland

Email: geen e-mail opgegeven

Website: geen website opgegeven

Kerkklok

De tijd is een mooi gegeven, maar wat het
wat lastig maakt is een kerkklok die niet
klopt...

Daarom een vraagje: Waarom staat de klok
van de kerk nog steeds verkeerd qua
uren?
En wie o wie kan en wil dit aanpassen...

Met vriendelijke groet,
Wim

Als je wilt reageren dan kan dat >>  via het gastenboek

10-07-2017     Jacob maarten Kramer   IP logged

Espel - Flevoland - Nederland

Email: Jacobmaarten@hotmail.com

Website: geen website opgegeven

Nu in de verkoop westerrand 10 espel!! Mooi
huis helemaal af!! Vraagprijs 159.000 voor
meer info hmg emmeloord

Als je wilt reageren dan kan dat >>  via het gastenboek

To the top op this page...
  e a l z e  n a m m e n  -  g r a p h i c  d e s i g n   
home | nieuws | agenda's | espel | historie | rondleiding
fotoreportages | onderwijs | recreatie | verenigingen | kerken
bedrijven | dorpskrant | dorpsbelangen | mfc | gastenboek | contact
    wanna go there ??