.:::: Pagina wordt geladen, een momentje ::::
Naar Facebook
historie
Multi Functioneel Centrum 't Mozaiek

afvalkalender
Erfgoed Flevoland

Mededelingen

 

Welkom op Espel Online !!

dorpskrant
Dorpskrant Online

Download of open de dorpskrant van 03-04-05 2020 (pdf 8,7 Mb)

Download of open de dorpskrant van 06-07-08 2020 (pdf 26 Mb)

Download of open de dorpskrant van 09-10 2020 (pdf 24 Mb)

Download of open de dorpskrant van 11-12 2020 (pdf 32,3 Mb)

CLICK  en   SPING !!!   naar laatste 5 items....

Familieberichten

>>  Familieberichten opgeven

De rubriek FAMILIEBERICHTEN is bedoeld voor geboorte, huwelijk, jubileum of overlijden.
 
Uw berichten kunt u via de contact-pagina doorgeven aan Kitty.

To the top op this page...

12-06-2021    Kamer in Leeuwarden gezocht

door:

Hoi!
Wij zijn Demi Baesjou (19) en Nica Jager (20) en wij zijn op zoek naar een appartement in Leeuwarden, hier studeren wij aan het NHL Stenden. Demi gaat na de zomervakantie Creative business studeren en ik ga naar mijn tweede jaar Integrale Veiligheidskunde.

Nu zijn wij op zoek naar een appartement met twee slaapkamers, waarvan de maximale huur €800 inclusief is.

Ben jij of ken jij iemand met een leuk appartement te huur in Leeuwarden? Dan kan je ons benaderen op het volgende e-mailadres : nicajager@gmail.com
To the top op this page...

12-06-2021    Onderhoud brug Hannie Schaftweg N717 – Urkervaart/

door: Provincie Flevoland

Van maandag 21 juni tot en met vrijdag 16 juli vindt er groot onderhoud plaats aan de brug Hannie Schaftweg N717 over de Urkerweg en Urkervaart. Doorgaand wegverkeer moet rekening houden met lichte hinder.

Reisinformatie wegverkeer
Weggebruikers krijgen te maken met hinder door vertraging, doordat er tijdens de werkzaamheden één rijstrook wordt afgesloten op zowel de Urkerweg als de Hannie Schaftweg. Het verkeer wordt daar geregeld met verkeerslichten. (Brom)fietsers kunnen zowel het fietspad langs de Hannie Schaftweg als de Urkerweg blijven gebruiken. Wel moeten zij rekening houden met enige lichte hinder doordat er één rijstrook beschikbaar is (Hannie Schaftweg) of dat zij via een bypass langs het werk worden geleid (Urkerweg). De werkzaamheden starten op maandag 21 juni en zijn naar verwachting op vrijdag 16 juli 2021 klaar (onder voorbehoud van onverwachte omstandigheden).

Werkzaamheden
Tijdens het onderhoud van de brug voert Provincie Flevoland verschillende werkzaamheden uit:

- Reparatie van de betonschades aan de zijkanten van de brugranden en vervanging van de betoncoating op de gerepareerde delen.

- Controle, reparatie en waar nodig vervanging van de constructie van de geleiderail (vangrail).

- Reparatie, ontroesten en schilderen van de bestaande brugleuningen.
- Vervanging van de rubbers in de voegovergangen.
To the top op this page...

12-06-2021    Doe mee met de omgevingsvisie

door: gemeente Noordoostpolder

Beste inwoners van Noordoostpolder,

Stelt u zich voor: u mag in de toekomst kijken en ziet de Noordoostpolder in 2050.
Wat zou u graag willen zien als u dan ouder bent? Hoe ziet de omgeving er uit waar
uw (klein)kinderen leven? En wat wilt u juist niet zien? Gemeente Noordoostpolder
nodigt u graag uit om mee te denken over hoe de Noordoostpolder er in de toekomst
uit gaat zien!

In de omgevingsvisie beschrijven we de doelen voor de toekomst (2050) voor de
leefomgeving. Dat is de omgeving waarin u woont, werkt, beweegt en ontspant. Hoe
willen we straks wonen, hoeveel woningen gaan we bouwen en waar? Wat voor
banen willen we, welke ontspanningsmogelijkheden zijn straks nodig? We zijn
benieuwd naar uw mening over die toekomstige omgeving. Wat voor mogelijkheden,
ideeën en ontwikkelingen ziet u voor de Noordoostpolder, dus voor Emmeloord, de
dorpen en het buitengebied? Wat moet zeker een plek krijgen in de visie en waar
moeten wij rekening mee houden?

Denkt u online mee? Vul dan deze vragenlijst in: http://www.noordoostpolder.nl/omgevingsvisie De vragenlijst is anoniem en verwerken we ook anoniem. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten.

Invullen kan 17 juni. Alvast heel hartelijk bedankt voor het meedoen.
To the top op this page...

02-06-2021    Werkzaamheden Espelerweg

door: Provincie Flevoland

Naar verwachting start Provincie Flevoland in de week van 7 juni met de werkzaamheden aan de Espelerweg (onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden).

De werkzaamheden vinden plaats net voor het kruispunt Hannie Schaftweg tot aan de rotonde Banterweg. Tijdens deze periode gelden er omleidingsroutes. Het deel Espelerweg N714 tussen Emmeloord en Espel wordt in 2024 aangepakt.

U leest alles over de werkzaamheden, de fasering en de omleidingsroutes op de website www.flevowegen.nl
To the top op this page...

15-05-2021    Medewerking gevraagd onderzoek duurzame energie

door: Dorpsbelang

Beste bewoners van Espel,

Ons dorp maken we met elkaar, ook de Noordoostpolder maken we met elkaar. Zo zijn we in de polder bezig om een grote stap in de duurzame energie te maken. We hebben dat gedaan door een groot aantal projecten uit te voeren waarbij de gemeente en de Energie Pioniers Noordoostpolder een belangrijke rol hebben gespeeld. Maar we zijn er nog niet en willen ook de komende jaren verder ontwikkelen op het gebied van duurzame energie. Dat kan alleen als we weten wat jullie daarin belangrijk vinden (geld besparen, samen met elkaar de klus klaren, het milieu beschermen of dit allemaal). Willen jullie daarbij betrokken worden of niet, en hoe dan?

Onderzoekers van de Hanzehogeschool Groningen onderzoeken dat met behulp van een enquête. Ze onderzoeken dat onder de leden en klanten van de EPN, maar ze willen juist ook graag de mening van degenen weten die geen lid of klant van de EPN zijn. Immers, de Noordoostpolder is groter dan de EPN alleen.

De onderzoekers hebben ons gevraagd om mee te werken, zodat er een volledig beeld van de mening van de bewoners van de Noordoostpolder verkregen kan worden. Hiermee kan bij toekomstige projecten rekening gehouden worden. Natuurlijk geven wij graag gehoor aan deze vraag, want de Noordoostpolder maken we met elkaar.

We vragen jullie vriendelijk om de enquête in te vullen. Dat kan door op deze link te klikken.

Vriendelijke groet,

Dorpsbelang Espel

To the top op this page...

07-05-2021    Groengroep Espel zoekt versterking

door: Johan van Keulen

Wij hebben versterking nodig!

Onze groengroep wil graag nieuwe vrijwilligers erbij; bij voorkeur meisjes/vrouwen!

Wat doen wij?
Wij gaan ongeveer 8x per jaar op zaterdagmorgen het groen in Espel aanpakken.
Dus: schoffelen, vegen, kruien enz... En.... koffie drinken en met borrel/fris afsluiten.
Kortom: Lekker buiten werken en gezellig samen komen.
In Coronatijd buiten op het MFC-plein op 1.5 meter.
Tijden: 9.00 tot 11.30 uur.

Wil je eerst eens “proeven”? Kom gerust eens kijken en/of meedoen.
Voor opgave bel of mail mij: 271584 of johvankeulen@hetnet.nl
To the top op this page...

Gastenboek     Laatste 5 items

Voor alle items bezoek het >>  Gastenboek

27-05-2021     Gerda Jager   IP logged

Tollebeek - Flevoland - Nederland

Email: gerdajager1968@gmail.com

Website: geen website opgegeven

Allemaal bedankt ! De ketting is terecht ! Is
gevonden door iemand bij de boerderij op
Espelerpad.

Als je wilt reageren dan kan dat >>  via het gastenboek

25-05-2021     Gerda   IP logged

Tollebeek - Flevoland - Nederland

Email: gerdajager1968@gmail.com

Website: geen website opgegeven

Verloren zilveren ketting , waarschijnlijk
korenmolen/ poldermolen , espelerpad.
Graag reaktie naar Bouke Jan ,06-21366800

Als je wilt reageren dan kan dat >>  via het gastenboek

25-05-2021     Gerda   IP logged

Tollebeek - Flevoland - Nederland

Email: gerdajager1968@gmail.com

Website: geen website opgegeven

Verloren zilveren ketting , waarschijnlijk
korenmolen/ poldermolen , espelerpad.
Graag reaktie naar Bouke Jan ,06-21366800

Als je wilt reageren dan kan dat >>  via het gastenboek

14-12-2020     Anja Bakker   IP logged

Tollebeek - Flevoland - Nederland

Email: anjabakker@live.nl

Website: http://Espel info

Wie o wie heeft er vier briefjes van 10
gevonden. Rondom de mozaïek, parkeerplek of
supermarkt?. Totaal 40 euro.
Graag contact opnemen met 06-17017434
Anja Bakker

Als je wilt reageren dan kan dat >>  via het gastenboek

29-06-2018     piet blok   IP logged

espel - NOP - nl

Email: pietmarryblok@hetnet.nl

Website: geen website opgegeven

wie o wie zet eindelijk eens de toren klok
goed,slag op uren 5 min eerder wijzers
op3 platen gelijk ,lampen wijzers branden
op bepaalde uren niet;gr;piet

Als je wilt reageren dan kan dat >>  via het gastenboek

To the top op this page...
  e a l z e  n a m m e n  -  g r a p h i c  d e s i g n   
home | nieuws | agenda's | espel | historie | rondleiding
fotoreportages | onderwijs | recreatie | verenigingen | kerken
bedrijven | dorpskrant | dorpsbelangen | mfc | gastenboek | contact
    wanna go there ??