.:::: Pagina wordt geladen, een momentje ::::
Naar Facebook
historie
Multi Functioneel Centrum 't Mozaiek

afvalkalender
Erfgoed Flevoland

Mededelingen

 

Welkom op Espel Online !!

CLICK  en   SPING !!!   naar laatste 5 items....

Mededelingen van de IJsbaan...
14-03-2019  16:42:46  |  Ijsclub Espel


IJSCLUB ESPEL
Er was geen ijs dit jaar dus…
We gaan schaatsen met de ijsclub in Heerenveen,
in de ijshockeyhal van de Thialf.

Woensdag 20 maart a.s.
Vertrek 13.30 uur met auto’s vanaf Mozaïek.
16.30 uur weer terug in Espel.

Geef je nu op. Ook ouders graag.
Kosten zijn voor de ijsclub.Wel schaatsen meenemen.


Woensdag 20 maart a.s.
Vertrek 13.30 uur met auto’s vanaf Mozaïek.
16.30 uur weer terug in Espel.

Opgave : septima.bramer@gmail.com
of Mob:06-23358199
of bel een van de leden van de ijsclub.

Gr Ijsclubbestuur Espel

Familieberichten

>>  Familieberichten opgeven

De rubriek FAMILIEBERICHTEN is bedoeld voor geboorte, huwelijk, jubileum of overlijden.
 
Uw berichten kunt u via de contact-pagina doorgeven aan Kitty.

To the top op this page...

19-03-2019    Plukken en. Ieten deze week donderdag

door: redactie Dorspkrant

Deze week willen wij weer een nieuwe dorpskrant in elkaar zetten.
In plaats van op de woensdag is het deze keer aanstaande donderdag.
Heb je zin om ons te helpen? We beginnen om 19.00 uur in het MFC.

De overige ''plukken en nieten'' datums zijn: 15 mei, 3 juli, 18 september en 20 november.

Vriendelijke groet,
Redactie dorpskrant Espel,
Marjan Holtland, Annelies Menting-Omtzigt en Alice Ziel

To the top op this page...

17-03-2019    Jaarvergadering Dorpsbelang Espel 2019

door: Carla de Raat

Afgelopen vrijdag hield Dorpsbelang Espel haar jaarvergadering in MFC ’t Mozaïek. Met de Provinciale verkiezingen voor de deur waren de politieke partijen (VVD, ONS, Groen Links, CDA, PU) goed vertegenwoordigd. Verder was er een speciaal welkom voor wethouder Simonse en vertegenwoordigers van Carrefour, Mercatus, het tiendorpenoverleg en buurdorpen Tollebeek en Creil. De nieuwe wijkagent Marcel Spielhagen had zich afgemeld in verband met de ongeregeldheden op Urk.

Dorpsvoorzitter Roy Metsemakers blikte vervolgens terug op 2018. Wederom een druk jaar in Espel. De Multi Functionele Sportaccommodatie (MFS) werd gebouwd en officieel geopend. Een nieuw initiatief ‘de buurthap’ zag het licht en is iedere maand een groot succes, net als het jaarlijks terugkerend Eten bij de buren in het kader van burendag. De moesspeeltuin werd aangelegd en geopend en het boerderijenboek is uitgegeven. Natuurlijk waren er ook de jaarlijks terugkerende feesten met Koningsdag, Dorpsfeest en Sinterklaas.
Daarnaast is Mercatus actief in Espel. Twee blokken huizen in de Bredehof zijn gesloopt en daarvoor in de plaats komen nieuwe woningen. Eind van dit jaar kunnen de ‘oude’ bewoners weer terug verhuizen naar hun stekkie. Verder vonden er gesprekken plaats tussen Mercatus en Dorpsbelang over woningen voor ouderen. Dit heeft ertoe geleid dat de multifunctionele woningen aan de Westerrand met voorrang worden verhuurd aan 55-plussers.

Verder vindt overleg plaats over het huisvesten van arbeidsmigranten, waarover alle inwoners van Espel de gelegenheid hebben gehad mee te praten. Als laatste werd gemeld dat het ook op de koopwoningenmarkt in Espel druk is. Inmiddels vinden gesprekken plaats over de inbreidingslocatie aan de Leliestraat.

De dorpsvoorzitter meldde verder dat de commotie rondom vliegveld Lelystad in Espel tot weinig ophef leidt. Noemenswaardig om te melden is dat in en rondom Espel er 8 AED apparaten beschikbaar zijn: 2 in het dorp en 6 in het buitengebied. Klaas Jan Loosman gaf aan dat in de hele Noordoostpolder 101 AED apparatuur en 891 hulpverleners beschikbaar zijn. De gemeente komt in het voorjaar met een promotiecampagne over deze hulpverlening.

Er waren complimenten en dank uit de zaal aan de gemeente voor de snelle actie die het neemt op MOR-meldingen, die via de website van de gemeente gedaan kunnen worden.
Vervolgens waren er een aantal dorpsinitiatieven die spreektijd kregen. Als eerste vertelde de feestcommissie hun plannen voor het aankomend jaar; het lijkt weer een gezellig jaar te worden. Daarna gaf de OMNI-vereniging, het overkoepelende orgaan van de sport-verenigingen in Espel, een toelichting op welke werkzaamheden zij doen. Ook werd opgeroepen om donateur te worden van de OMNI. Een donateur steunt de verschillende sportverenigingen en in ruil daarvoor krijgt het korting op het lidmaatschap van de aaneengesloten sportverenigingen: tennis, jeu de boules, voetbal, gym, darts, volleybal en bowlingvereniging. Met de vorig jaar opgerichte fietsclub wordt nog onderhandeld. Daarna werd het woord gegeven aan de voorzitter van de stichting MFS, die de stand van zaken rondom de nieuwe multifunctionele sportaccommodatie uiteenzette. Aan de laatste puntjes wordt nog gewerkt, maar er wordt veel en met plezier gebruik gemaakt van de prachtige nieuwe voorziening bij de sportvelden.

Het laatste initiatief bij dit agendapunt was de Polderpad commissie (vorig jaar nog rondje Espel genoemd). Hoe het pad gaat lopen werd zichtbaar gemaakt op een plattegrond van Espel. Met een mooie subsidie van de provincie (€ 114.000) kan aan de slag worden gegaan met de realisatie van het polderpad. De bedoeling is dat het pad rolstoelvriendelijk wordt en langs het pad komen onder andere informatieborden, bankjes, sport- & spelelementen, een doorkijkscherm en een solarbank met zonnepanelen om de fiets of scootmobiel op te laden. Er is één aandachtspunt en dat is de oversteek ter hoogte van de loswal over de Espelerringweg, een provinciale weg. Hier vindt overleg met de provincie over plaats. Uiterlijk de tweede helft van 2020 moet het pad gerealiseerd zijn. De bedoeling is dat het vele werk dat verzet moet worden, gedaan wordt met vrijwilligers, maar dat moet lukken in Espel.De vergadering vervolgde met de verplichte onderwerpen financiële verantwoording, controle kascommissie en de bestuursverkiezing. Voorzitter Roy Metsemakers en lid Minetta Bus waren aftredend en herkiesbaar, wat onder applaus werd goedgekeurd door de aanwezigen.
In de rondvraag kwamen de beoogde ruimten als hondentoilet aan de orde en werden vastgesteld. Verder werd geopperd vanuit de zaal dat de pacht voor mobiele verkopers gerelateerd zou moeten worden aan de grootte van het dorp. De aanwezigen waren voor; wethouder Simonse beloofde dit mee te nemen.

De verkeersveiligheid op verschillende plekken in het dorp werd aan de orde gesteld. IGW gaf aan dat zij op die plekken snelheidsmetingen zullen gaan uitvoeren en dat zij volgende week een overleg hebben staan met Veilig Verkeer Nederland. Ook kwam het verzoek om op de Espelerringweg heel groot 50 te verven met een rode rand. Men vindt het onvoldoende duidelijk aangegeven dat daar de maximumsnelheid 50 is.
Op de vraag waarom de prijs van een woning in het Puur Nieuwbouw project € 30.000 hoger ligt dan elders, kon geen antwoord worden gegeven. Niet de gemeente, maar Heutink Projectontwikkeling & Bouwbedrijf is hier eigenaar van.

Na de vergadering bleven veel aanwezigen gezellig napraten onder het genot van een hapje en een drankje.
To the top op this page...

13-03-2019    ESVRA organiseert......

door: Ineke van den Heijkant

Graag nodigen wij je uit voor de ESVRA avond van 20 maart a.s.; Henk te Velde coordinator bij Exodus komt vertellen.

Exodus Nederland is een vereniging die als doel heeft de kansen van (ex-)gedetineerden op een geslaagde terugkeer in de samenleving te vergroten. Bij Exodus werken 250 professionals en ruim 1500 vrijwilligers.
De (ex-)gedetineerden die gemotiveerd zijn om na hun straf succesvol terug te keren in de samenleving kunnen bij Exodus terecht voor professionele ondersteuning of een vrijwillig maatje. Of allebei.

Een ex-gedetineerde zei eens ''de grootste straf kreeg ik bij mijn vrijlating uit de gevangenis''. Het blijkt vaak niet eenvoudig om weer een plekje in de maatschappij te vinden. Henk te Velde is vrijwilliger bij Exodus. Hij geeft lezingen en begeleidt andere vrijwilligers. Vanavond komt hij vertellen over het werk van Exodus en wat hij daarin zoal tegenkomt.

Voor meer informatie kun je kijken op www.exodus.nl
To the top op this page...

13-03-2019    Tulpen mozaïek 2019

door: Ronald van 't Hof

Beste dorpelingen,

Ook dit jaar is het de bedoeling dat er weer een fraai tulpen mozaïek komt te liggen bij de dorpsvijver in ons mooie Espel.

Het thema is ''De Gouden Eeuw'', wat een mooie uitdaging gaat worden, dus suggesties zijn uiteraard welkom.

Wat ook zeer wenselijk is dat we onze commissie willen uitbreiden met wat nieuwe vrijwilligers zodat de taakverdeling over meerdere personen makkelijker te verdelen is.

Wie komt onze gezellige commissie versterken zodat we nog vele jaren een mooi mozaïek kunnen maken.

De huidige commissie bestaat nu uit vijf leden: Mark Jol, Anton Oostinga, Reinier Straatsma, Wim Ziel en Ronald van het Hof.

Gezien het allen heren zijn zou het heel leuk zijn als de commissie versterkt wordt met een aantal dames, maar heren zijn uiteraard ook zeer welkom.

Het zou enorm jammer zijn dat deze traditie teloor gaat, mede omdat we als Espel een uithangbord zijn voor de tulpen. Het dorp ligt namelijk in het hart van het bollengebied in de Noordoostpolder.

Wil je gehoor geven aan deze oproep dan kun je reageren via de mail. We stellen het enorm op prijs!

Een warme groet namens De Tulpen mozaïek commissie
To the top op this page...

07-03-2019    BUURTHAP

door: Reinie Osinga

Elke 1e woensdag van de maand wordt de Buurthap weer druk bezocht.Afgelopen woensdag stond er goulashsoep, hertenbiefstuk, hamburger en een heerlijk panna cotta toetje op het menu.Het hertenvlees werd gedoneerd door Willem Timmerman. Waarvoor onze hartelijk dank.
Willem vertelde wat er aan vooraf gaat voor het op ons bord ligt. De manier waarop het bij een gekwalificeerde slager met een wilderkenning wordt geslacht.Met 51 dorpsgenoten, waarbij de mannen elkaar opzoeken bij een tafel en net zoveel gespreksstof delen als aan de vrouwentafels, hebben we heerlijk en gezellig gegeten.Het beschikbaar stellen van de kookstudio voor de vrijwillige kooksters en de zaal in de Ducdalf maakt dit allemaal mogelijk in Espel.
Super

To the top op this page...

07-03-2019    Jeugd Tojec collecteert voor Jantje Beton

door: Milotte Maas

Vrijdag 8 maart komen de kinderen van Jeugdclub Tojec tussen 19.15 uur en 21.00 uur langs de deuren.
Wij komen langs voor de collecte van Jantje Beton. Jantje Beton ondersteunt kinderen hun buurt leuker te maken omdat vrij buitenspelen essentieel is voor een gezonde ontwikkeling van kinderen.
De helft van de opbrengst gaat naar Jantje Beton, en de andere helft draagt bij aan het organiseren voor activiteiten van Tojec!

To the top op this page...

04-03-2019    Helleborus- en Tulpen Dagen in Espel en Creil

door: Wies Voesten

Speciale Open Helleborus- en Tulpen Dagen:
vrijdag 08 – zaterdag 09 – zondag 10 maart
vrijdag 15 – zaterdag 16 maart
vrijdag 22 – zaterdag 23 maart
vrijdag 29 – zaterdag 30 maart
van 10.00 – 17.00 uurStekkentuin in Espel*
De honderden helleborussen staan er schitterend bij en presenteren zich in volle glorie.Helleborussen zorgen altijd voor een lekker lang voorjaar: vele planten staan al een tijdje in bloei, terwijl anderen nog in de knop zitten: tot in mei heb je elk jaar veel plezier van deze vroege kleurrijke bloeiers.In De Stekkentuin vindt u ook een kleine schilderijen expositie.
Op het erf staan vele bloeiende helleborus zaailingen in de volle grond.Naast tientallen opgepotte dubbelbloemige helleborussen in vele kleuren, staan er ook diverse andere exemplaren in pot.* Gratis entree en koffie.

De Stekkentuin
Noordermiddenweg 13
8311 PZ Espel
www.destekkentuin.nl
Facebook

Tulpenkwekerij/broeierij Litjens in Creil**
In de kassen van Tulpenkwekerij/broeierij Litjens in Creil worden van december tot in april miljoenen tulpen gebroeid. U wordt hartelijk ontvangen in de kantine van Litjens Tulpen, alwaar u een unieke filmpresentatie over het gehele teeltproces van de tulp te zien krijgt.
Daarna gaat u mee voor een uitgebreide rondleiding langs de (bloeiende) tulpen.
Hier gaat u met eigen ogen zien, hoe er vanuit een bol een tulp groeit. Na circa anderhalf uur kunt u zich een heuse tulpenkenner noemen.
Groepen vanaf 8 personen zijn welkom, ALLEEN op afspraak!!

** Er zijn kosten aan verbonden.

Tulpenkwekerij/broeierij Litjens
Wrakkenpad 19
8312 PV Creil
www.tulpenrondleiding.nl
To the top op this page...

01-03-2019    Mooi bedrag voor realisatie Polderpad

door: redactie, foto's Jeannette Blok

Zoals u al kon lezen in de Dorpskrant is enige tijd geleden een groep dorpsgenoten samen met Dorpsbelang begonnen een plan uit te werken voor een Polderpad in ons dorp.

Om dit te kunnen realiseren is subsidie aangevraagd bij het fonds Leefbaarheid van de Provincie Flevoland.

Het goede nieuws is dat maar liefst 114.139 euro is toegekend aan dit initiatief..

Zie ook dit artikel in De Noordoostpolder

Vanmiddag is de cheque aan een aantal initiatiefnemers overhandigd.

We zijn allemaal supertrots dat er weer een mooi idee gerealiseerd kan worden om de leefbaarheid i ons dorp nog meer te vergroten.
To the top op this page...

01-03-2019    Nieuwe expositie in De Paardenstal

door: Bob en Ada Burg

Thema “Licht”
Galerie de Paardenstal in Espel houdt in 2019 een aantal thema exposities met kunstwerken van diverse professionele kunstenaars, alles in meerdere technieken en materialen. Donderdag 28 februari start de expositie met het thema “Licht”. De expositie duurt t/m 13 april.Tijdens de expositie is er speciale aandacht voor de schilderijen van Puck Steinbrecher, Sjoerdtje Hak en Eelco Maan en de glasobjecten van Margot Meulenberg.
Andere deelnemende kunstenaars zijn Hedda Willem Buijs, Carla de Winter, Marius Meulenberg, Willem van den Brink e.a. met ruimtelijke kunst gerelateerd aan het thema “Licht”.U bent van harte welkom om op één van deze dagen te komen genieten van deze thema expositie.

Tijdens deze expositie geven wij een korting van 20 tot 50 % op diverse sieraden en tassen.
Openingstijden:
donderdag, vrijdag, zaterdag en 1e,3e en 5e zondag v/d maand van 13.30 – 17.00 uur.

Galerie de Paardenstal
Noordermiddenweg 2-1
Espel
www.galeriedepaardenstal.nl
To the top op this page...

01-03-2019    OUDERENSOOS Espel

door: bestuur Ouderensoos

Donderdagmiddag 14 maart a.s. om 14.00 uur komt de heer Niels Sonneveld van Mercatus Woningbouwvereniging ons voorlichten over het onderwerp: Hoe kun je zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen.

Er komen onderwerpen aan de orde, zoals het wonen in een seniorenwoning, welke hulpmiddelen kunnen in de woning worden aangebracht etc.
Kortom, dit is wellicht een interessante middag om de vragen te stellen waar u al mee rondliep.

Bent u geïnteresseerd in dit onderwerp, dan nodigen wij u uit op deze voorlichtingsmiddag.
De toegang is vrij.

De ouderensoos komt iedere donderdagmiddag bij elkaar van 14.00 – 16.15 uur in het Mozaïek.
Zo kunt u ook eens kennismaken met de activiteiten voor ouderen!

Het bestuur.
To the top op this page...

16-11-2018    Jaarvergadering Dorpsbelang

door: Dorpsbelang

Noteer alvast in je agenda!

De jaarlijkse vergadering van Dorpsbelang vindt plaats op vrijdag 15 maart 2019 om 20.00 uur in het MFC ’t Mozaïek in Espel (Westerrand 42-44).
De zaal gaat open om 19.30 uur.
De definitieve agenda en vergaderstukken volgen nog.

Wij hopen dat velen bij deze jaarvergadering aanwezig kunnen zijn.
To the top op this page...

Gastenboek     Laatste 5 items

Voor alle items bezoek het >>  Gastenboek

15-03-2019     Kafik   IP logged

Amsterdam - Nl - Nl

Email: geen e-mail opgegeven

Website: https://www.wiebelter.info/telefoonnummer/09061822/

ik woon in nederland maar ben hier op
werkvakantie.
ik was op internet aan het zoeken naar iets en
toen vond ik dit.
ik vind het een leuke site.

Als je wilt reageren dan kan dat >>  via het gastenboek

29-06-2018     piet blok   IP logged

espel - NOP - nl

Email: pietmarryblok@hetnet.nl

Website: geen website opgegeven

wie o wie zet eindelijk eens de toren klok
goed,slag op uren 5 min eerder wijzers
op3 platen gelijk ,lampen wijzers branden
op bepaalde uren niet;gr;piet

Als je wilt reageren dan kan dat >>  via het gastenboek

26-04-2018     Ineke Ellen   IP logged

Espel - Flevoland - Nederland

Email: geen e-mail opgegeven

Website: geen website opgegeven

Wie heeft er een beamer te leen? Ik wil graag een tekening vergroten ( van 20 cm naar 100 cm) en ik heb begrepen dat dit moet lukken met een beamer, of heeft iemand een ander idee?

Met vriendelijke groet,
Ineke Ellen

Als je wilt reageren dan kan dat >>  via het gastenboek

01-12-2017     Slootman   IP logged

Espel - Flevoland - Nederland

Email: geen e-mail opgegeven

Website: geen website opgegeven

In de dorpskrant van december wordt de
aankondiging gedaan van een chicane bij de
inrit van de nieuwbouw. Dit valt in de lijn van de
destijds aangelegde drempels in de
Espelerringweg en de langer geleden
aangelegde drempels in de keggehof met
chicane.

Al deze incompetente ingrepen van de
gemeente Noordoostpolder op aangeven van
huilburgers uit ons eigen dorp komen enkel op
het bordje van de landbouw terecht. Auto's
kunnen zonder probleem snelheid handhaven,
en trekkers worden soms zelfs op die plekken
ingehaald door auto's die op die plekken wel
gas kunnen houden. Ondertussen heeft de
boerenstand meer onderhoud, langere reistijd,
hoger brandstofverbruik en meer rugklachten
van trekkerchauffeurs te verduren.

Nog meer van deze verkeersmaatregelen word
gezien als boertje pesten en zal niet zonder
gevolgen zijn. Wel de lusten, niet de lasten?
Dorpsbelang gebruik je verstand, en niet je
politieke kleur. We moeten nog langer door één
deur.

Met de hartelijke groeten,

Als je wilt reageren dan kan dat >>  via het gastenboek

01-08-2017     Wim de Dobbelaar   IP logged

Espel - Flevoland - Nederland

Email: geen e-mail opgegeven

Website: geen website opgegeven

Kerkklok

De tijd is een mooi gegeven, maar wat het
wat lastig maakt is een kerkklok die niet
klopt...

Daarom een vraagje: Waarom staat de klok
van de kerk nog steeds verkeerd qua
uren?
En wie o wie kan en wil dit aanpassen...

Met vriendelijke groet,
Wim

Als je wilt reageren dan kan dat >>  via het gastenboek

To the top op this page...
  e a l z e  n a m m e n  -  g r a p h i c  d e s i g n   
home | nieuws | agenda's | espel | historie | rondleiding
fotoreportages | onderwijs | recreatie | verenigingen | kerken
bedrijven | dorpskrant | dorpsbelangen | mfc | gastenboek | contact
    wanna go there ??