.:::: Pagina wordt geladen, een momentje ::::
Naar Facebook
historie
Multi Functioneel Centrum 't Mozaiek

afvalkalender
Erfgoed Flevoland

Mededelingen

 

Welkom op Espel Online !!

CLICK  en   SPING !!!   naar laatste 5 items....

Mededelingen van de IJsbaan...
18-11-2018  13:09:13  |  Ijsclub Espel


Uitnodiging en welkom!

IJSCLUB ESPEL Aangesloten bij de K.N.S.B.


Uitnodiging tot het bijwonen van de ALGEMENE LEDEN VERGADERING op woensdag 12 december 2018 om 20.00 uur in de kantine van het nieuwe MFS

Agenda

1. Opening
2. Notulen vorige jaarvergadering
3. Jaarverslag secretaris
4. Jaarverslag penningmeester
5. Bevindingen kascommissie (Benoeming nieuw lid)
6. Contributie
7. Eventuele mededelingen
8. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar: Jan Jager en Han Knook
Aftredend en niet herkiesbaar: Martien Maas
Het bestuur stelt als kandidaat voor: Klaas Osinga
Namen van tegenkandidaten kunnen tot een uur voor aanvang van de vergadering worden ingediend
9. Rondvraag
10. Verloting
11. Afsluiting

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter Willem Homan
Secretaris Septima Bramer (septima.bramer@gmail.com)
Penningmeester Jorien Bijl
Leden Ton Dekker, Jack Wijnia, Martien Maas, Han Knook, Peter
van Strien, Jan Jager, Erik Oosterhuis en Marian BosmanFamilieberichten

>>  Familieberichten opgeven

De rubriek FAMILIEBERICHTEN is bedoeld voor geboorte, huwelijk, jubileum of overlijden.
 
Uw berichten kunt u via de contact-pagina doorgeven aan Kitty.

To the top op this page...

09-12-2018    Woensdag 5 december Buurthap Espel

door: Reinie Osinga en Mineke v.d. Velde

Het was weer een ''heerlijke en gezellige middag bij de Buurthap
Met 48 dorpsbewoners genoten we van een lekker 3 gangen diner.

Mensen raken met elkaar in gesprek en er is zelfs iemand die na deze middag de gelegenheid heeft gekregen om mee te rijden tijdens de verlichte boerderijenroute.
Een ander zorgt dat de kerstboom bij iemand thuis wordt gebracht.

Dit zijn de mooie bijkomstigheden van een gezellige middag met elkaar aan tafel.
We houden elkaar op de hoogte, waar nodig bij lief en leed

Dat is de Buurthap van Espel; Omzien naar elkaar.

Atalja Visser de nieuwe buurtwerker van Espel was ook te gast. Atalja is het aanspreekpunt in Espel en maakt deel uit van het IGW gebiedsteam.

Ook Sinterklaas en z'n Pieten kwamen nog langs en had voor iedereen een chocoladeletter meegenomen.

Woensdag 2 januari is de NieuwjaarsBuurthap (Kosten € 5,- excl. consumptie)

Espel Bloeit en de Buurthap GroeitTo the top op this page...

30-11-2018    Kerstworkshop ESVRA

door: Ineke van den Heijkant

Woensdagavond 12 december is de creatieve avond.

Onder leiding van Sietsche van Gosliga gaan we een kerststuk maken.De opbrengst van de avond schenkt Sietsche aan de Oost Europa Commissie.

Heel fijn dat Sietsche deze workshop voor de ESVRA wil verzorgen en wat een mooie kerstgedachte; help een ander door samen creatief bezig te zijn.

Kosten van deze workshop € 15,00 en voor niet leden € 22,50

Opgeven kan tot en met woensdag 5 december via esvra@live.nl of bel naar Ineke 618729

Aanvang 20.00 uur in het Mozaïek
To the top op this page...

28-11-2018    De Verlichte Boerderijen Route nadert startmoment

door: Femmy Meisner

De routeboekjes liggen klaar (o.a. verkrijgbaar bij Attent van Slooten), de verlichte boerderijenroute kan (bijna) van start.

Vanaf 7 december kunt u de route rijden

In deze routeboekjes worden o.a. alle open dagen nader benoemd en omschreven. De variatie is groot en biedt zeker voor elk wat wils.
Wat te denken van Gemaal Buma, maar ook Agrico opent haar deuren evenals diverse melkvee- bollen- , witlof- en pootgoedbedrijven.
Daarnaast is er op creatief en zorg gebied ook voldoende aanbod. En……al eens in de stallen bij een drafpaardentrainer binnen gekeken?
Er is ook een ruimte ingericht waar vertellingen worden verzorgd door dhr. E. Voigt, Lelykenner bij uitstek, en dhr. V. Oosterwijk, die u graag meeneemt op zijn ontdekkingstocht.

Middels het scannen van QR codes die in het boekje zijn vermeld, kunt u ook nog luisteren naar alle informatie omtrent het ontstaan en de invoering van de Zuiderzeewet. De bijbehorende doeken staat over de route verspreid.

Op de website www.lichtroutenoordoostpolder.nl kunt u alle informatie vinden.
To the top op this page...

28-11-2018    Boerderijenboeken gepresenteerd

door: redactie, foto's: Chantal van Breugel

Afgelopen week zijn de boerderijenboeken gepresenteerd in Emmeloord.

Mevrouw Kemper mocht het eerste exemplaar van het Espeler boek ontvangen

To the top op this page...

23-11-2018    Kom naar de buurthap op 5 december

door: Reinie Osinga en Mineke v.d. Velde

Wanneer : 5 december
Tijd : 12.00 uur .
Voor wie : Iedereen mag gezellig aanschuiven
Kosten : €5,00 per persoon (excl. drankjes)
Waar : De Ducdalf

Sinterklaas is in aangekomen in Espel en wie weet…. schuift ook hij gezellig aan bij de Buurthap.

Elke 1e woensdag van de maand is er gelegenheid in de Ducdalf om gezamenlijk te eten.
Het is een mooi moment, veel dorpsbewoners jong en oud maken hier gebruik van.

Kom je ook naar de Buurthap geef je dan op voor 3 december bij:
Reinie Osinga : 0527-271681 of per mail
Mineke van der Velde : 0527-271669

Wilt u producten doneren ? graag..
Ook dat kunt u doorgeven aan de contactpersonen en wordt zeer op prijs gesteld.

Noteer alvast in je agenda 2 januari Buurthap met nieuwjaarsborrel.
Een mooi moment om een nieuwjaarswens naar elkaar uit te spreken
To the top op this page...

16-11-2018    Subsidie voor jonge boeren beschikbaar

door: Provincie Flevoland

In de periode van 3 december 2018 tot en met 8 februari 2019 kunnen jonge Flevolandse boeren subsidie aanvragen in het kader van de subsidieregeling Jonge Landbouwers uit het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2022 (POP3).

Het gaat om subsidie voor een tegemoetkoming in investeringen in bijvoorbeeld machines en verplaatsbare installaties.

Provincie Flevoland stelt in deze openstellingsperiode in totaal € 340.000 beschikbaar voor subsidie aan de jonge landbouwers. Dit bedrag bestaat uit € 170.000 aan Europese middelen en € 170.000 die de provincie beschikbaar stelt uit eigen middelen.
Het subsidiepercentage bedraagt maximaal 30% van het investeringsbedrag. Hierbij is de ondergrens, voor het ontvangen van een subsidiebijdrage, gesteld op een minimale subsidiebijdrage van €10.000 en bedraagt de maximaal toe te kennen subsidiebijdrage €20.000,- per subsidieaanvraag.

Modernisering
Om jonge landbouwers te ondersteunen bij het opstarten van een eigen agrarisch bedrijf is de landelijke regeling Jonge Landbouwers in het leven geroepen. Deze regeling is specifiek bedoeld voor jonge agrariërs tot en met 40 jaar, die voor het eerst een bedrijf hebben overgenomen of zijn gestart. Het stelt hen in de gelegenheid om hun agrarische onderneming aan te passen aan de eisen die nu en in de toekomst worden
gesteld aan bijvoorbeeld duurzaamheid. Gedeputeerde Hofstra: ‘Er is in vorige openstellingen veel interesse getoond voor deze regeling en daar zijn we blij mee. Ik vind het belangrijk dat we de agrariërs van de toekomst waar mogelijk ondersteunen. Deze regeling biedt daarvoor mooie kansen.’

Landelijke regeling, provinciale openstelling
De regeling voor jonge landbouwers is een landelijke regeling, maar wordt per provincie opengesteld. Dat gebeurt in alle provincies op vrijwel dezelfde manier en in dezelfde periode, die start op maandag 3 december 2018 om 09.00 uur en eindigt op vrijdag 8 februari 2019 om 17.00 uur.
De Flevolandse openstelling sluit volledig aan bij de landelijke investeringslijst, de enige uitzondering betreft investeringen in solitaire windmolens, want die zijn in Flevoland niet vergunbaar.

Subsidie aanvragen
Gedurende de hele openstellingsperiode kunnen aanvragen worden ingediend. Dat gebeurt via het loket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Op de website van de provincie (www.flevoland.nl/POP3) staat tijdens de openstellingsperiode een link naar het loket van RVO, naast andere relevante links, documenten en informatie om belangstellenden op weg te helpen bij het doen van een subsidieaanvraag.

Toekenning van subsidies en vervolg
Omdat binnen POP3 een tendersystematiek wordt gehanteerd, wordt pas na afloop van de
openstellingsperiode beoordeeld welke aanvragen gehonoreerd worden. Naar verwachting vindt de toekenning van de subsidies plaats rond de zomer van 2019. Volgend jaar zal opnieuw worden bekeken of de regeling nogmaals zal worden opengesteld.
To the top op this page...

16-11-2018    Jaarvergadering Dorpsbelang

door: Dorpsbelang

Noteer alvast in je agenda!

De jaarlijkse vergadering van Dorpsbelang vindt plaats op vrijdag 15 maart 2019 om 20.00 uur in het MFC ’t Mozaïek in Espel (Westerrand 42-44).
De zaal gaat open om 19.30 uur.
De definitieve agenda en vergaderstukken volgen nog.

Wij hopen dat velen bij deze jaarvergadering aanwezig kunnen zijn.
To the top op this page...

Gastenboek     Laatste 5 items

Voor alle items bezoek het >>  Gastenboek

29-06-2018     piet blok   IP logged

espel - NOP - nl

Email: pietmarryblok@hetnet.nl

Website: geen website opgegeven

wie o wie zet eindelijk eens de toren klok
goed,slag op uren 5 min eerder wijzers
op3 platen gelijk ,lampen wijzers branden
op bepaalde uren niet;gr;piet

Als je wilt reageren dan kan dat >>  via het gastenboek

26-04-2018     Ineke Ellen   IP logged

Espel - Flevoland - Nederland

Email: geen e-mail opgegeven

Website: geen website opgegeven

Wie heeft er een beamer te leen? Ik wil graag een tekening vergroten ( van 20 cm naar 100 cm) en ik heb begrepen dat dit moet lukken met een beamer, of heeft iemand een ander idee?

Met vriendelijke groet,
Ineke Ellen

Als je wilt reageren dan kan dat >>  via het gastenboek

01-12-2017     Slootman   IP logged

Espel - Flevoland - Nederland

Email: geen e-mail opgegeven

Website: geen website opgegeven

In de dorpskrant van december wordt de
aankondiging gedaan van een chicane bij de
inrit van de nieuwbouw. Dit valt in de lijn van de
destijds aangelegde drempels in de
Espelerringweg en de langer geleden
aangelegde drempels in de keggehof met
chicane.

Al deze incompetente ingrepen van de
gemeente Noordoostpolder op aangeven van
huilburgers uit ons eigen dorp komen enkel op
het bordje van de landbouw terecht. Auto's
kunnen zonder probleem snelheid handhaven,
en trekkers worden soms zelfs op die plekken
ingehaald door auto's die op die plekken wel
gas kunnen houden. Ondertussen heeft de
boerenstand meer onderhoud, langere reistijd,
hoger brandstofverbruik en meer rugklachten
van trekkerchauffeurs te verduren.

Nog meer van deze verkeersmaatregelen word
gezien als boertje pesten en zal niet zonder
gevolgen zijn. Wel de lusten, niet de lasten?
Dorpsbelang gebruik je verstand, en niet je
politieke kleur. We moeten nog langer door één
deur.

Met de hartelijke groeten,

Als je wilt reageren dan kan dat >>  via het gastenboek

01-08-2017     Wim de Dobbelaar   IP logged

Espel - Flevoland - Nederland

Email: geen e-mail opgegeven

Website: geen website opgegeven

Kerkklok

De tijd is een mooi gegeven, maar wat het
wat lastig maakt is een kerkklok die niet
klopt...

Daarom een vraagje: Waarom staat de klok
van de kerk nog steeds verkeerd qua
uren?
En wie o wie kan en wil dit aanpassen...

Met vriendelijke groet,
Wim

Als je wilt reageren dan kan dat >>  via het gastenboek

10-07-2017     Jacob maarten Kramer   IP logged

Espel - Flevoland - Nederland

Email: Jacobmaarten@hotmail.com

Website: geen website opgegeven

Nu in de verkoop westerrand 10 espel!! Mooi
huis helemaal af!! Vraagprijs 159.000 voor
meer info hmg emmeloord

Als je wilt reageren dan kan dat >>  via het gastenboek

To the top op this page...
  e a l z e  n a m m e n  -  g r a p h i c  d e s i g n   
home | nieuws | agenda's | espel | historie | rondleiding
fotoreportages | onderwijs | recreatie | verenigingen | kerken
bedrijven | dorpskrant | dorpsbelangen | mfc | gastenboek | contact
    wanna go there ??