historie >> pagina 1
De historie van Espel...
pagina 1  |  pagina 2 >>  pagina 3 >>
Sommige foto's kun je vergroten door erop te klikken.
Er verschijnt dan een pop-up window met daarin het grotere exemplaar.
Stel je browser of popup-killer daarom zodanig in dat pop-ups die je opvraagt
ook daadwerkelijk getoond kunnen worden
    
- English translation by Julie Boot -
 In 1935 werd een begin gemaakt met het aanleggen van de dijken voor de Noordoostpolder in het IJsselmeer. Het grondplan voor deze polder is afkomstig van Dr. Ir. Cornelis Lely. De polder viel in 1940 droog. Eerst werd er zeeaster gezaaid om het onkruid tegen te gaan. Later zaaide men riet om de grond te laten verdrogen
 In 1935 the building of the dikes in the IJsselmeer was started for the noordoostpolder. Dr  Ir. Cornelis Lely developed the  original plan for the polder. In 1940, the polder was dry. First, aster tripolium (Latin name), a biannual plant  that can grow in salty soil, was cultivated to keep the weeds under control. Later nothing was planted so that the soil could dry out.
 De noordoostpolder in 1950
 The noordoostpolder (Northeast polder) in 1950
 De mensen die aan de inpoldering werkten werden ondergebracht in kampen. Ook bij Espel werd een barakkenkamp gebouwd. Een kantine met daaromheen houten barakken, die geschikt waren om gezinnen te herbergen.
 The people who worked on developing the polder were housed in camps. Also in Espel  a camp with barracks was built. It consisited of a canteen surrounded by wooden barracks which were suitable for accommodating families.
 Kantine van een kamp
 A camp canteen.
Click to enlarge...
 De familie Kragt bij hun gezinsbarak
>> klik de foto voor een groter exemplaar
 The Kragt family beside their family barracks.
>>
click the image to enlarge
 In 1956 werd met de bouw van het dorp Espel begonnen. De Bredehof en Keggehof waren de eerste straten. Tegelijk met het dorp kwamen ook de eerste boeren gezinnen en de gezinnen van hun medewerkers, die aan de buitenwegen gingen wonen, naar deze omgeving. De meeste agrarische bedrijven rond Espel zijn in 1955 en 1956 uitgegeven
 In 1956 the building of the villlage of  Espel was started..The Bredehof and the Keggehof were the first streets. With the start of the village, the first farmers and their families and the families of their employeees who were going to live on the roads outside the villlage began to arrive in the area. The most farms around  Espel were given out in 1955 and 1956.
Click to enlarge...
 Boerderij
>> klik de foto voor een groter exemplaar
 A farm
>> click the image to enlarge
 Er kwamen jonge gezinnen naar ons dorp uit het hele land. Een school werd ingericht in het kamp. De kerkdiensten, gezellige avonden, vrouwenvereniging, consultatiebureau en andere activiteiten werden in de kantine georganiseerd.
Er ontstond een hechte gemeenschap. Ieder had dezelfde problemen. Huis, tuin en bedrijf moesten ingericht worden in de kale vlakte met weinig voorzieningen.
 Young families from all over the country came to our village. A school was set up in  the camp. Church services, recreational evenings, women’s club, a health clinic and other activities  were organized in the canteen.
A close-knit community came into existence, everyone had the same problems. Houses, gardens and farms had to be organized and equipped in a bare plain with very few amenities.
Click to enlarge...
 De allereerste communie in Espel
>>
klik de foto voor een groter exemplaar
The very first Communion in Espel.

>> click the image to enlarge
 In die tijd kwamen veel vertegenwoordigers langs de deur om verschillende zaken te verkopen. In het dorp was na 1956 al snel een kruidenier, Van der Lee en zijn vrouw hadden de kamer van een woning aan de Bredehof ingericht als winkel. Pas later was hun winkelpand klaar aan de Keggehof, waar nu Lucidarts zijn zaak heeft. Kapper Kragt was zijn zaak al begonnen in het kamp.
 At that time many salesmen came door to door to sell various articles. Very soon after 1956 there was a grocer in the village: Mr. Van der Lee. He and his wife  turned a room of a house in the Bredehof into a store. Later their store building, on the Keggehof where presently Lucidarts is located, was ready. Kragt, the barber, started his business in the Camp.
Click to enlarge...
 Kapper Kragt
>>
klik de foto voor een groter exemplaar
 Barber Kragt
>> click the image to enlarge
 Later betrok kapper Kragt het pand waar nu knipboetiek Tjitske is gevestigd. Mevrouw Kragt volgde cursussen en werd dameskapper. Heel vooruitstrevend voor die tijd.
 Later Mr. Kragt, the barber, moved into the building where 'Knipboetiek Tijtske', our present hairdresser is housed. Mrs. Kragt took courses and became a ladies’ hairdresser. This was very progressive for that time.
 Het pand van Kapper Kragt
 The building where Barber Kragt ran his business.
 
pagina 1  |  pagina 2 >>  pagina 3 >>
 
   e a l z e   n a m m e n   -   g r a p h i c   d e s i g n   To the top of this page...
home | nieuws | agenda's | espel | historie | rondleiding
fotoreportages | onderwijs | recreatie | verenigingen | kerken
bedrijven | dorpskrant | dorpsbelangen | mfc | gastenboek | contact